Personel Listesi
  SEDAN SİGORTA Teknik Kadro  
       
  ORTAKLAR  
  HAMİT OĞUZ        TALAT ÖNCÜ 
       
       
  PERSONEL ADI ŞİRKETTE GÖREVİ  
       
  BAŞAK ŞARA           Teknik  Personel   
  Emeklilik/Sağlık Poliçe  Pazarlama / Fiyatlandırma / Düzenleme 
  Muhasebe / Tahsilat /Kasa / Cari Hesaplar  
       
  MEDİNE KAMİŞ       Teknik  Personel   
  Poliçe  Pazarlama / Fiyatlandırma / Düzenleme 
  Firmalar Mutabakat  
       
  RAMAZAN BAYRAK   Teknik Personel  
  Poliçe Pazarlama / Fiyatlandırma / Düzenleme 
  Bankalar, V.Daireleri, Resmi Kurum İş Takibi  
   
   
       
  ECEM RASGELENER    
  Teknik  Personel  
  Muhasebe Poliçe Cari girişleri ,  
  Firmalar Mutabakat  
       
  ERTAN BOSTANCIOĞLU        Teknik  Personel  
  Muhasebe Kredi kartları Mail Order Giriş - Kayıt  
  Banka işleri takip  
       
  TOLGA SAYDAM     Teknik  Personel  
  Poliçe Pazarlama / Fiyatlandırma / Düzenleme  
  Firmalar Mutabakat  
       
  İLKAY PİŞİRİR                Teknik  Personel  
  Muhasebe Tüm Kredi kartları Mail Order Giriş - Kayıt-Takip  
  Şirket Dışında Poliçe Dağıtım - Tahsilat  
       
  MURAT GÜMÜŞEN        Teknik  Personel  
  Muhasebe Kredi kartları Mail Order Giriş - Kayıt - Cari Kayıt Kapatma  
  Banka hesapları ve kayıtları takip, cari hesaba  işleme 
       
  ABDURRAHMAN ATAY    Acenteler Müdürü  
  Tali Acenteler / Pazarlamacılar aylık hesaplar-mutabakat  
  Tali Acente Kuruluş, Takip, Ziyaret  
       
  SEVİM ABANUZOĞLU Mutfak Personeli  
  ofis içi hizmet  
     
       
       
 

Bizden Haberler

BES’te stopajlar EFT’yle ödenecek 

Bireysel emeklilik ve birikimli hayat sisteminden 29 Ağustos 2012’den önce ayrılanların ana paralarından yapılan stopaj kesintileri iade edilmeye başlanıyor. Bu parayı alabilmek için emeklilik şirketlerine başvuru yapmak şart.
Yeni bireysel emeklilik sisteminde, stopaj sadece getiriden kesilecek. Eski uygulamada, stopaj toplam para (hem ana para hem de getiri) üzerinden yapılıyordu. Emeklilik şirketleri ile müşterileri arasında en fazla anlaşmazlık yaşanan ve yargıya taşınan bu konu, yeni kanunla çözüme kavuştu. Yeni kanuna göre, uygulama geçmişe dönük olarak da uygulanacak. Yani, 29 Ağustos 2012’den önce bireysel emeklilik sisteminde 10 yılını tamamlamadan veya 56 yaşını doldurmadan ayrılanlar, şirketlerine başvurarak ana paradan yapılan kesintilerini alabilecekler.
Sistemden bugüne kadar ayrılan kişi sayısının 1.5 milyonu bulduğu belirtiliyor. Ancak, bu kişilerin ne kadarının hak sahibi olduğu ve ne kadar bir iade alacağı emeklilik şirketlerinin yapacağı inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Hangi belgeler gerekli?
Sistemden ayrılanların paralarını alabilmeleri için bir yıl içinde yani 29 Ağustos 2013’e kadar ilgili sigorta şirketlerine başvurmaları gerekiyor. Kişiler, şirketlerin çağrı merkezlerini arayarak veya şahsen şirkete giderek isimlerinin ödeme listesinde olup olmadığını öğrenmeliler. Listede isimleri olan kişilerin ise şu belgeleri hazırlaması gerekiyor:
* Her şirkette hazır bulunan dilekçe formunu doldurmaları gerekiyor. Bu dilekçede ödemenin yapılacağı banka adı, şube adı, IBAN nuraması, TC Kimlik Numarası ve irtibat telefonu mutlaka yazılmalı.
* Emeklilik/sigorta şirketi tarafından tanzim edilen hayat sigortası/bireysel emeklilik poliçesinin bir örneğini de şirkete vermeleri gerekiyor.
* Ayrıca, düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği de bulunmalı.
* Açılmış dava bulunması halinde, ilgili yargı merciinden davadan feragat edildiğine dair şerhli dilekçe veya mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneği de olmalı.

Ne kadar alınacak?
Bireysel emeklilik sistemine üye olan ve 10 yılını doldurmadan veya 56 yaşından önce parasını alarak sistemden ayrılanlardan artık sadece getiri üzerinden stopaj kesilecek.
Örneğin, bireysel emeklilik sisteminde 10 bin TL’si (7.500 TL anapara, 2.500 TL’si getiri) bulunan bir kişi, hem 10 yılını doldurmadığı hem de emekli olabilme şartı olan 56 yaşını tamamlamadığı için sistemden çıktığında bu parası için yüzde 15 stopaj kesildi. Yani, 1.500 TL kesinti oldu. Ancak, yüzde 15 stopajın sadece 2.500 TL getiriden yapılması gerekiyordu. Yani, 1.500 TL değil 375 TL kesinti olmalıydı. Bu kişi bir yıl içinde emeklilik şirketine başvurduğunda ilgili vergi dairesi kendisine 1.125 TL’yi iade edecek.

2007 öncesi ayrılanları kapsıyor
Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların geri ödemelerine ilişkin yapılan açıklamaya göre uygulama, 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilen poliçelerle ilgili olarak 29.08.2012 tarihinden önce yapılan kesintileri kapsıyor. Açıklamada, “Ancak söz konusu kesintilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzeltme zamanaşımına da uğramamış olması gerekmektedir” deniliyor.
Yani, vergide 5 yıllık bir zaman aşımı uygulaması var. Bu nedenle 2007 öncesi ayrılanlar bu uygulamadan yararlanamayacaklar. Para iadeleri bu nedenle 2007 yılı itibariyle sistemden ayrılanları kapsıyor.

Vergi dairesi kontrol edecek
Bireysel emeklilik şirketleri, hak sahiplerinin doldurmuş olduğu form ve istenilen belgeleri ilgili vergi dairesine gönderecek. Vergi daireleri de bunları, kendilerinde kayıtlı bulunan belgelerin yanı sıra Emeklilik Gözetim Merkezi verileriyle karşılaştıracak. Para iadesi almaya hak kazananlara ödemeler, kişilerin dilekçede yazmış oldukları IBAN numarasına EFT yoluyla yatırılacak

 

Dubai Şeyhi El Maktum’un Türkiye’deki sigorta şirketi Dubai Group Sigorta,

ABD merkezli sigorta şirketi AIG’nin eski CEO’su Maurice Hank Greenberg’in şirketi Oman Insurance ve Dubai merkezli banka Mashreq Bank’in iştiraki Oman Insurance’a satıldı.

 

Mashreq’in iştiraki Oman Insurance’tan yapılan açıklamada, hayatdışı sigorta alanında faaliyet gösteren Dubai Group Sigorta’nın yüzde 51 hissesinin satın alındığı belirtildi.

Dubai Sigorta’nın geri kalan yüzde 49’unu AIG’nin eski CEO’su Greenberg’in Starr International şirketinin bünyesindeki Starr Insurance and Reinsurance aldı

 

El Maktum sigorta işini bıraktı

 

TSRSB